Naszym priorytetem
jest sukces klienta
oraz jego zadowolenie.

 

FUNDUSZE
EUROPEJSKIE

"Wdrożenie nowych usług biznesowych online prowadzących do zwiększenia konkurencyjności firmy"

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wdrożenie nowych usług biznesowych online prowadzących do zwiększenia konkurencyjności firmy

Celem projektu jest: - utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy bezpośrednio dotkniętej skutkami kryzysu zdrowia publicznego, poprzez rozszerzenie katalogu oferowanych usług o e-szkolenia oraz e-konsultacje, - zwiększenie konkurencyjności i miejsc pracy poprzez wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej.

Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki wykonaniu prac budowlanych oraz zakupie sprzętu informatycznego i oprogramowań.

Wartość projektu: 300 120,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 207 399,99 PLN

USŁUGI
SZKOLENIOWE

"Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę."

Benjamin Franklin

Oferujemy szkolenia merytoryczne uwzgledniające najnowsze przepisy, świadczymy usługi bazując na naszej wieloletniej praktyce oraz kompetencjach Doradcy Podatkowego Usługi świadczymy w formie on-line , stacjonarnie w siedzibie kancelarii lub w siedzibie klienta

- prowadzenie szkoleń dla pracowników działów księgowości

- prowadzenie szkoleń dla pracowników działów kadrowo-płacowych

- prowadzenie szkoleń dla właścicieli firm i kadry menadżerskiej

Usługi szkoleniowe -Zapraszam do kontaktu
Wojciech Jamróz – doradca podatkowy (nr wpisu 11904) biegły rewident (nr rej. 10251)

DORADZTWO
BIZNESOWE

"Jeśli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej … znajdę go"

Thomas A. Edison

Projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie procesów przekształcenia podmiotów, w tym: restrukturyzacje

Analizy efektywności inwestycji

Memoranda informacyjne

Due dilligence

Badania wiarygodności istniejących i potencjalnych kontrahentów

Doradztwo biznesowe -Zapraszam do kontaktu
Wojciech Jamróz – doradca podatkowy (nr wpisu 11904) biegły rewident (nr rej. 10251)

DORADZTWO
PODATKOWE

"Bywałem biedny i bywałem bogaty. To drugie jest lepsze"

Sophie Tucker

Opinie podatkowe

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych, w tym analiza benchmarków

Reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

Doradztwo podatkowe - Zapraszam do kontaktu
Wojciech Jamróz – doradca podatkowy (nr wpisu 11904) biegły rewident (nr rej. 10251)

AUDYT

"Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna"

Napoleon Hill

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Badanie planu przekształcenia, łączenia lub podziału spółek

Usługi atestacyjne, miedzy innymi poświadczające wartość majątku podmiotów gospodarczych

Audyt - Zapraszam do kontaktu
Wojciech Jamróz – doradca podatkowy (nr wpisu 11904) biegły rewident (nr rej. 10251)

BIURO
RACHUNKOWE

"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek dochodowy"

Albert Einstein

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie KPiR

Pełna obsługa kadrowo – płacowa

Obsługa rozliczeń podatkowych podmiotów zagranicznych

Biuro rachunkowe - Zapraszam do kontaktu – Wojciech Jamróz – doradca podatkowy (nr wpisu 11904) biegły rewident (nr rej. 10251)

Kilka informacji o naszej firmie

1000

pracowników rozliczanych dla naszych klientów

500

mln zł majątku w posiadaniu naszych klientów

900

mln zł przychodu uzyskanego w ostatnim roku przez naszych klientów

170

obsługiwanych klientów biura rachunkowego