Naszym priorytetem
jest sukces klienta
oraz jego zadowolenie.

 

FUNDUSZE
EUROPEJSKIE

"Wdrożenie nowych usług biznesowych online prowadzących do zwiększenia konkurencyjności firmy"

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wdrożenie nowych usług biznesowych online prowadzących do zwiększenia konkurencyjności firmy

Celem projektu jest: - utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy bezpośrednio dotkniętej skutkami kryzysu zdrowia publicznego, poprzez rozszerzenie katalogu oferowanych usług o e-szkolenia oraz e-konsultacje, - zwiększenie konkurencyjności i miejsc pracy poprzez wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej.

Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki wykonaniu prac budowlanych oraz zakupie sprzętu informatycznego i oprogramowań.

Wartość projektu: 300 120,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 207 399,99 PLN

DORADZTWO
BIZNESOWE

"Jeśli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej … znajdę go"

Thomas A. Edison

Projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie procesów przekształcenia podmiotów, w tym: restrukturyzacje

Analizy efektywności inwestycji

Memoranda informacyjne

Due dilligence

Badania wiarygodności istniejących i potencjalnych kontrahentów

Doradztwo biznesowe -Zapraszam do kontaktu
Wojciech Jamróz – doradca podatkowy (nr wpisu 11904) biegły rewident (nr rej. 10251)

DORADZTWO
PODATKOWE

"Bywałem biedny i bywałem bogaty. To drugie jest lepsze"

Sophie Tucker

Opinie podatkowe

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych, w tym analiza benchmarków

Reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

Doradztwo podatkowe - Zapraszam do kontaktu
Wojciech Jamróz – doradca podatkowy (nr wpisu 11904) biegły rewident (nr rej. 10251)

AUDYT

"Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna"

Napoleon Hill

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Badanie planu przekształcenia, łączenia lub podziału spółek

Usługi atestacyjne, miedzy innymi poświadczające wartość majątku podmiotów gospodarczych

Audyt - Zapraszam do kontaktu
Wojciech Jamróz – doradca podatkowy (nr wpisu 11904) biegły rewident (nr rej. 10251)

BIURO
RACHUNKOWE

"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek dochodowy"

Albert Einstein

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie KPiR

Pełna obsługa kadrowo – płacowa

Obsługa rozliczeń podatkowych podmiotów zagranicznych

Biuro rachunkowe - Zapraszam do kontaktu
Wojciech Jamróz – doradca podatkowy (nr wpisu 11904) biegły rewident (nr rej. 10251)

Kilka informacji o naszej firmie

1000

pracowników rozliczanych dla naszych klientów

500

mln zł majątku w posiadaniu naszych klientów

900

mln zł przychodu uzyskanego w ostatnim roku przez naszych klientów

170

obsługiwanych klientów biura rachunkowego