Wybierz język: Zamknij
Zmień język
Logo Eu

Kadry i Płace

W ramach świadczonych przez naszą kancelarię usług oferujemy pełną obsługę kadrowo - płacową pracowników naszych Klientów niezależnie od formy ich zatrudnienia.

 

Na zlecenie naszych Klientów prowadzimy akta osobowe pracowników bądź nadzorujemy ich prowadzenie przez samych Klientów.

 

Zarządzamy wynagrodzeniami pracowników - generujemy listy płac, naliczamy zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS oraz wpłaty na rzecz PPK.

 

Zgłaszamy i rozliczamy pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, generujemy rozliczenia miesięczne i roczne PIT. 

 

Prowadzimy wszelkie zgłoszenia i rozliczenia dla potrzeb PFRON.

 

Wspieramy także pracodawców w prowadzeniu wszystkich rozliczeń zatrudnionych pracowników w PPK.

 

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych Klientów przed uprawnionymi organami kontrolnymi.