Wybierz język: Zamknij
Zmień język
Logo Eu

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności PROACCT

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria PROACCT Jamróz Sp. k., ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn, KRS: 430997, NIP: 5482660883, zwana dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kancelaria@proacct.pl lub telefonując pod numer: +48 338 510 500.
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda wyrażona w trakcie wypełniania i przesłania powyższego formularza.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych ze złożeniem oferty handlowej, realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, podatkowych, itp.).
6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy), a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania umowy, tj. w szczególności firmy świadczące usługi hostingowe, kurierskie oraz podobne.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.